Title : Capri Girl aka Among the Olive Trees, Capri

Artist : John Singer Sargent

Capri Girl aka Among the Olive Trees, Capri // John Singer Sargent // 1878 // Painting - oil on canvas // Height: 77.47 cm (30.5 in.), Width: 63.5 cm (25 in.) // Museum of Fine Arts (United States)

Artist List

All works of art by John Singer Sargent | All Artists List