Title : Rocamadour Landscape

Artist : Felix Vallotton

Rocamadour Landscape // Felix Vallotton // 1925 // Painting - oil on canvas

Artist List

All works of art by Felix Vallotton | All Artists List