Title : Dance Class

Artist : Edgar Degas

Dance Class // Edgar Degas // 1871 // Painting - oil on panel // Metropolitan Museum of Art (United States)

Artist List

All works of art by Edgar Degas | All Artists List